Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

Aktuálne všeobecné podmienky platné od 06/23/2018 17:02:36


Úvodní ustanovení

  1. Uživatel se zavazuje, že nebude na Stránky umisťovat data a soubory, které nejsou v souladu s platnými právními předpisy České republiky, Slovenskej republiky, nebo data a soubory, které jsou v rozporu s dobrými mravy, se všeobecně uznávanými morálními a etickými pravidly anebo poškozují třetí osoby.

  2. Užívateľ súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú pre užívateľov a zákazníkov webových stránok www.mydlovekytice.sk a http://www.mydlovekytice.sk/kontakt/obchodne-podmienky/

     

     

Záverečné ustanovenia

  1. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 06/23/2018 17:02:36.

  2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných podmienok sú tiež podmienky Poskytovateľa služby WebĽahko uvedené na adrese https://www.weblahko.sk/pricelist/terms/?site.